Skip to main content

Zagadnienia

Aleja jabłoniowa i czereśniowa w Gryżynie

Aleja jabłoniowa i czereśniowa w Gryżynie

Zadrzewienia śródpolne przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie

Zadrzewienia śródpolne przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie

Drzewostan przydrożny między Rogaczewem Wielkim i Małym

Drzewostan przydrożny między Rogaczewem Wielkim i Małym

Drzewostan parku przypałacowego w Kopaszewie

Drzewostan parku przypałacowego w Kopaszewie

Aleja platanowa w Kopaszewie

Aleja platanowa w Kopaszewie

Aleja lipowa Jabłonowskich w Racocie

Aleja lipowa Jabłonowskich w Racocie

Drzewostan parku przypałacowego w Racocie

Drzewostan parku przypałacowego w Racocie

Drzewostan parku przypałacowego w Turwi

Drzewostan parku przypałacowego w Turwi

Pasy wiatrochronne Chłapowskiego w okolicach Turwi i Rogaczewa

Pasy wiatrochronne Chłapowskiego w okolicach Turwi i Rogaczewa

Postać Dezyderego Chłapowskiego

Postać Dezyderego Chłapowskiego