Dzieci, młodzież prowadząca wraz z autorami

Wioletta Kabacińska

Odcinek: "Drzewostan parku przypałacowego w Turwi"

Maria Nowicka

Odcinek: "Aleja platanowa w Kopaszewie"
Odcinek: "Drzewostan przydrożny między Rogaczewem Wielkim i Małym"

Zofia Miller

Odcinek: "Drzewostan parku przypałacowego w Kopaszewie"

Kajetan Wojciechowski

Odcinek: "Aleja lipowa Jabłonowskich w Racocie"
Odcinek: "Drzewostan parku przypałacowego w Racocie"

Roksana Nawrocka

Odcinek: "Pasy wiatrochronne Chłapowskiego w okolicach Turwi i Rogaczewa"
Odcinek: "Postać Dezyderego Chłapowskiego"

Kacper Zając

Odcinek: "Zadrzewienia śródpolne przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie"