Nasi partnerzy projektu

Zdzisław Bernacki

Doktor nauk biologicznych w zakresie ochrony przyrody i ekologii

Wojciech Kowalkowski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Jolanta Nowicka

Prezes Stowarzyszenia CRG Kościan

Mirosław Duda

Zastępca Wójta Gminy Kościan

Anna Kujawa

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Emilian Prałat

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Marlena Kowalkowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Zbigniew Mikołajczak

Starszy Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwo Kościan