Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn: „Historie drzewami pisane”

mająca na celu przygotowanie i wdrożenie programu edukacyjnego dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
Przewidywane wyniki operacji: wykorzystanie opracowanego innowacyjnego społecznego programu edukacyjnego do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.